LG PREMIUM SKIN CARE

Cheongidan Hwahyun Radiant再生眼霜

Cheongidan Hwahyun Radiant再生眼霜

$210.00

Quantity
- +

Details

Cheongidan Hwahyun Radiant再生眼霜25ml

Ť他的再生眼霜收紧,紧实并增加密度,使眼部区域看起来更加紧致。人参配方,充满活力,有助于使肌肤恢复到最健康的状态


 

 

 这个产品:

  • 不油腻的高性能眼霜
  • 增强眼睛周围的肤色和弹性
  • 减少皱纹

旗丹眼霜和旗丹眼霜的区别 (分开售卖)